En tillväxt på 1-2% per år

Företagsvänlig kommun

Effektiv verksamhet

Attraktiv arbetsgivare

Attraktivt att bo i och besöka

Så här tas kommunens mål och budget fram - Se filmen

Gemenskap och jämlika livschanser

Goda villkor för utveckling, lek och lärande

Ett långsiktigt hållbart samhälle

Bevarade natur och kulturvärden

Visionen för Nynäshamn 2030

uncategorized